Om varumärkesresan

Om varumärkesresan

Konkurrensen om invånare, besökare, företag och evenemang är stenhård och global. Att attrahera fler är en förutsättning för att vi i framtiden ska ha en välmående plats med god service, vård, skola och omsorg. Tillväxt skapar intäkter som gynnar alla oss som bor och verkar i Örnsköldsvik med omnejd.

För att vara attraktiva behöver vi enas om en gemensam bild och ett sätt att kommunicera Örnsköldsvik som plats. Ju fler vi är som samlas runt en gemensam mental bild av Örnsköldsvik och sedan ger samma bild till vår omvärld, desto kraftfullare, trovärdigare och tydligare blir vi när Örnsköldsviks attraktivitet förs fram i ett konkurrensperspektiv.

Varumärkesresan är ett led i Örnsköldsviks kommuns omfattande tillväxt- och utvecklingsarbete inom Världsklass Örnsköldsvik.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
 • Connector.

  Del 1

  Kommuninvånarnas samlade bild av Örnsköldsvik. Svara på webbfrågor. På den här sajten bidrar du med dina tankar om varumärket Örnsköldsvik genom att svara på några enkla frågor. Delta i workshops. I workshops vill vi träffa invånare och aktörer i Örnsköldsvik för att fördjupa oss i de uppfattningar som finns kring Örnsköldsvik som plats, idag och i framtiden.

 • Connector.

  Del 2 (här är vi nu)

  Sammanställning, analys och framtagande av plattform. Resultatet från workshops, genomförda undersökningar, sajtfrågor och möten kommer sedan att sammanställas och analyseras. Därefter kommer vi att arbeta fram grundramarna till en varumärkesplattform som stäms av med aktörer i Örnsköldsvik.

 • Connector.

  Del 3

  Visuell identitet och kommunikation. Målsättningen är att när en gedigen grund till plattform har arbetats fram, ska varumärket Örnsköldsvik sedan iklädas en visuell identitet i form av färg, form, och huvudbudskap som kommer att genomsyra våra kommunikationsinsatser gentemot omvärlden. Innehållet i plattformen kommer att kunna användas av såväl aktörer i vårt näringsliv som enskilda kommuninvånare.

 • Connector.

  Del 4

  Lansering av det nya platsvarumärket. Från och med den 9 juni 2017 lanseras Örnsköldsviks nya platsvarumärke på bred front. På webbsidan varumarket.ornskoldsvik.se kan du ta del av en digital verktygslåda som innehåller platssymbol, texter och bildspråk m.m. Där finner du även länkarna till de olika kanaler som kopplats till platsvarumärket. Denna sida kommer ersättas av ovan nämnda webbsida den 9 juni. Arbetet med att fylla vårt gemensamma varumärke fortsätter vi tillsammans med Örnsköldsvik alla invånare.